วิธีเลี้ยงกุมารทอง วิธีการใช้กุมารทอง วิธีบูชากุมารทอง

วิธีการเลี้ยงกุมารทองและวิธีการใช้กุมารทองที่อยู่ของกุมารทองนั้น ให้ทำเป็นเรือนเล็กๆ มีของเล่นสำหรับให้เล่นจัดไว้ให้พร้อมสรรพ ถึงเวลากินอาหาร ก็ให้เรียกเขาด้วยวาจาหรือระลึกจิตก็ได้ ให้เขามาร่วมกินอาหารด้วย การใช้กุมารทองนั้น ให้ใช้ทางจิตวิญญาณ ไม่ต้องเอากุมารทองนั้นติดตัวไปด้วย ท่านว่ากุมารทองนั้นมีคุณประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของหลายประการ ดังนี้คือ

1. ใช้ให้เฝ้าบ้านในเวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่ เพื่อป้องกันเหตุร้ายและขโมย

2. ให้กุมารทอง ติดตามไปช่วยเหลือ ในกิจการต่าง ๆ ของเจ้าของ

3. สืบข่าวเรื่องราว ระยะไกล ๆ

4. ส่งข่าวโดยการ กระซิบบอกให้รู้

5. ให้เข้าฝัน บอกโชคเคราะห์ปัจจุบัน

6. ป้องกันต่อสู้ศัตรูที่คอยจะทำร้าย

7. ใช้เป็นอาวุธในการทำร้ายศัตรู

นอกจากการให้คุณของกุมารทองนี้แล้ว ของขลังสิ่งนี้อาจจะให้โทษได้เหมือนกัน ในเมื่อปฎิษัติไม่ถูกไม่ควร เช่นไม่เลี้ยงดูให้ตลอด ให้กินบ้างอดบ้าง อวดดีอวดเก่งเพราะความเอาอกเอาใจจนเกินไป มีการนำอาหารของกินไปให้ถึงที่เรือนของเขาบ่อยๆ จนเคยตัวเกียจค้านเสีย จนกระทั่งไม่เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าของต่อไป

การมีกุมารทองและวิธีเลี้ยงกุมารทองก็ เหมือนเลี้ยงคนๆหนึ่งเลยทีเดียว แต่คนนั้นไม่เห็นตัวกันได้ นอกจากติดต่อกันทางโดยจิตวิญญาณ ฉะนั้นผู้สนใจทางนี้เขามักมีของดี อย่างอื่น ไว้ป้องกันตน อีกส่วนหนึ่งด้วย ทั้งนี้เพื่อขจัดผลร้ายที่เกิดจากกุมารทอง
Reactions

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น